‘Een heldere uiteenzetting over straatcultuur en handvatten over hoe om te gaan met jongeren uit een straatcultuur.

Vooral de aanvullingen vanuit eigen ervaring waren zeer waardevol, even meekijken in het hoofd van een ervaringsdeskundige.”