Diensten
Wij leren uit de praktijk en zijn actiegericht!  Onze professionals voorzien u van meer kennis over succesvolle methoden, werkwijzen en projecten die bijdragen aan het tegengaan van criminaliteit en het bevorderen van de (sociale) veiligheid. Wij leveren ‘meewerkende’ projectleiders en adviseurs die kunnen schakelen tussen uitvoering, tactiek en beleid om zichtbare resultaten te boeken. Wij zetten ons in om deskundigheid van de professionals nog beter te maken door trainingen, coaching on the job, workshops en lezingen.

Ook hebben wij ruime ervaringen met het aanpakken van complexe casuïstiek, o.a. met personen die (ernstig) overlastgevend gedrag vertonen en/of bezig houden met criminaliteit en een last zijn voor de lokale samenleving.

  • Projecten
  • Advies
  • Interventies
  • Deskundigheidsbevordering (training, workshops, lezingen, gastcolleges)
  • Begeleiding complexe doelgroepen

(zie ook: Opdrachtgevers)