DE UNIVERSITEIT VAN DE STRAAT

Vanzelfsprekend wordt met de Universiteit van de Straat geen erkend onderwijsinstituut bedoeld. Het is een verwijzing naar de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden binnen  een straatcultuur die geruisloos kan overgaan in een criminele carrière. Deze zogenoemde straatkennis is nauw verweven met onze werkzaamheden, ofwel een ‘straatwijze aanpak’.

De Universiteit van de Straat is sinds 2015 actief in het zorg- en veiligheidsdomein. We geven advies aan organisaties, initiëren en participeren in projecten, verzorgen trainingen en workshops en bieden begeleiding aan complexe doelgroepen. Hierover hebben wij in diverse vakbladen gepubliceerd en gesproken bij verschillende publieke debatten en media. Inmiddels hebben wij duizenden personen weten te bereiken.