‘In samenwerking met Mathijs hebben we voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid een Masterclass georganiseerd voor voornamelijk beleidsmedewerkers die binnen Justitie werkzaam zijn. Deze werd achteraf door de deelnemers met een gemiddelde van 8,5 beoordeeld. Wat men vooral waardeerde was dat inzichtelijk werd waarom jongeren met een LVB zijn oververtegenwoordigd binnen de criminaliteit en waarom het juist voor beleidsmedewerkers van belang is om dit te beseffen en actief rekening te houden met hun beleid’.